Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 13 2015

meliaa
4391 be77 500
Reposted fromadzix69 adzix69 vianiskowo niskowo
1216 16a2 500
Reposted fromlandscape landscape viatransfuzja- transfuzja-
meliaa
To już lepiej, żeby pan był nieśmiały, niż miałby pan być pospolity.
— W. Myśliwski
Reposted fromrol rol viainsanedreamer insanedreamer

Jeszcze w szkole, pamiętam, mówiono nam, że w naszych organizmach jest węgla na 2000 ołówków, wapnia na 30 kawałków kredy i żelaza na jeden gwóźdź.

Dzieciom trzeba mówić co innego: że ich organizm można liczyć w diamentach, kielichach wina, filiżankach herbaty i balonach.

Leżała skulona jak płód. Lewą dłoń trzymałem pod jej stopami, prawą na czubku głowy, objąłem ją mocniej, mocniej przytuliłem do brzucha mówiąc:

teraz jesteś moja
jesteś jak tysiąc diamentów
jak garść złotych obrączek
jak kreda na tysiąc gier w klasy.

Julio Cortazar - Gra w klasy
(via ladymardy)
meliaa
I pisz do mnie o wszystkim. Że kawa jest za gorąca i że lodówka zbyt pusta. Że gdy biegłeś na tramwaj, na Konopnickiej, ochlapał Cię czerwony samochód. Ford chyba. I że na sali ktoś śpi w trzecim rzędzie pod oknem, a wykładowca założył krawat sprzed wojny. Że przerwy zbyt krótkie, a papierosy za drogie. Że dzień zbyt szybko mija i czasu za mało by wszystko opowiedzieć.
— znalezione

June 07 2015

meliaa
Mam taki nawyk. Zawsze zapominam powiedzieć ważne rzeczy.
— Haruki Murakami – Słuchaj pieśni wiatru / Flipper roku 1973 (via plastikowe)
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viacrambie crambie
meliaa
meliaa
0685 ab73 500
Reposted fromdranger dranger viagorzkaczekolada gorzkaczekolada
meliaa
Ja? Ja jestem obrzydliwie zwyczajna, proszę pana. Nie mam figury modelki, nie siedzę z czerwonym winem na parapecie patrząc smętnie przez okno. Nie śledzę hitów mody, nie układam fryzury przez pół godziny. Najprawdopodobniej nie potrafiłabym pana rozbawić czy zaskoczyć jakimś kreatywnym pomysłem. Potykam się o własne sznurówki, ale nie jestem słodką dziewczynką, którą cały świat ma potrzebę bronienia. Po prostu jestem. Taka zwyczajna, przewidywalna, nudna do obłędu.
Reposted frommefir mefir viaaisajo aisajo
meliaa
2978 2984 500
Reposted fromchodzacyparadoks chodzacyparadoks viaaisajo aisajo
meliaa
4191 be14

May 31 2015

meliaa
3806 6cb3 500
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viaautos autos
meliaa
7140 920c
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viaautos autos
meliaa
7708 931d 500
Reposted fromvolldost volldost viaTierraDelFuego TierraDelFuego

May 30 2015

meliaa
6586 82a2 500
Reposted fromeyelyn eyelyn vianiskowo niskowo
meliaaReposted fromolbaria olbaria viarozalka rozalka
3892 15ab 500
Reposted fromlegitimateslut legitimateslut viarozalka rozalka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl